donderdag 14 december 2017

Een lange naam (2)

De zus van Abraham Johan trouwt op 10 mei 1871 te Groningen met Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz. De bruid heet dan Hermanna Louisa Christina Thomassen à Thuessink van der Hoop:


Dit is een belangrijke huwelijksakte om twee redenen. Het is de eerste, waarin de achternaam Thomassen à Thuessink van der Hoop voorkomt. En ook wordt in de akte de broer Abraham Johan van de bruid (als getuige) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren genoemd en hij tekent de akte ook zo.

De vader van de bruid is op 20 februari 1838 te Groningen geboren als Abraham Johan, zoon van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop en Willemina Elisabeth de Ranitz:


Zijn ouders trouwen op 13 april 1837 te Groningen:


Uit één van de bijlagen bij de huwelijksakte blijkt dat de bruidegom op 4 juni 1809 te Groningen is geboren met de voornamen Evert Jan Thomassen à Thuessink, hier is dus sprake van een samengestelde voornaam, de achternaam van de moeder is aan de eigenlijke voornamen toegevoegd:


 

Zijn ouders gaan op 24 september 1797 te ondertrouw te Groningen. De bruidegom heet dan Abraham Johan van der Hoop en de bruid Arnoldina Alijda Maria Thomassen à Theussingh!:


De oorspronkelijke familienaam van der Hoop is dus zonder enig Koninklijk Besluit in 1871 officieus gewijzigd in Thomassen à Thuessink van der Hoop en ook in 1871 (of eigenlijk in 1873) in Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren.

donderdag 7 december 2017

Een lange naam (1)

Op 5 juli 1878 is te Slochteren geboren: Christine Adriana Lucretia Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren:


Haar broer Evert Jan wordt op 19 oktober 1915 te Slochteren vader van een dochter Geertruida Hermanna Louisa Christina, waarbij het  totaal aantal letters van haar voornamen toevallig precies gelijk is aan dat van haar bovengenoemde tante nl. 33:


Kort nadat haar vader Evert Jan op 27 april 1952 te Slochteren overlijdt, verschijnt in het Nieuwsblad van het Noorden van 29 april 1952 de volgende advertentie:


Opmerkelijk is dat de achternaam van zijn beide kinderen wordt afgekort tot Th. à Th. van der Hoop van Slochteren.
Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren trouwt op 18 februari 1908 in Den Haag met Catharina Cornelia Star Numan:
Evert Jan is op 4 februari 1875 te Slochteren geboren en ook dan heeft zijn vader Abraham Johan als achternaam Thomassen à  Thuessink van der Hoop van Slochteren:


Als de ouders van Evert Jan, Abraham Johan en Geertruida Ketelaar op 7 augustus 1873 trouwen te Rotterdam, heet de bruidegom echter Thomassen à Thuessink van der Hoop:


Hij tekent de akte als Th. á Th. van der Hoop van Slochteren. Dit is echter niet de eerste keer, dat Abraham Johan zich zo noemt. Daarover meer in het volgende blog.

donderdag 30 november 2017

Opa Blok

Opa Blok is als Gerardus Johannes Blok op 16 april 1840 te Delft geboren:


Hij trouwt te Delft op 27 mei 1868 met Petronella Sara van Bali. Zij overlijdt op 21 mei 1915 te Woerden. Haar weduwnaar zou de leeftijd der sterken bereiken. Een vooraankondiging van zijn 100ste verjaardag verschijnt in het Utrechts Volksblad van 28 maart 1940:


Ook in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 9 april 1940 besteedt men aandacht aan het a.s. jubileum:


Op 16 april 1940 wordt de heer Blok 100 jaar. Talloze kranten maken daar melding van zoals o.a. het Utrechts Volksblad van 17 april 1940:


En dan gebeurt er iets vreemds. In het Algemeen Handelsblad van 26 januari 1941 wordt vermeld dat de heer Blok op 24 januari 1941 is overleden:


Ook het Nieuwsblad van Friesland van 27 januari 1941 maakt er melding van:


Er blijkt echter een vergissing te zijn gemaakt, zoals hetzelfde Nieuwsblad van 5 februari 1941 weet te melden:


De vergissing is blijkbaar de heer Blok zelf ook ter ore gekomen getuige een artikel in het Nieuws van den Dag van 5 februari 1941:


Een dag vóór de publicatie in het Nieuws van den Dag overlijdt de heer Blok op 4 februari 1941 te Woerden:


Van dit overlijden wordt in de kranten nauwelijks melding gemaakt, in tegenstelling tot de foute overlijdensaankondiging in januari 1941. Ik vond slechts één artikel in het Utrechts Volksblad van 6 februari 1941:


donderdag 23 november 2017

Koude broeder

Bij het doorbladeren van oude kranten kwam ik de term "koude broeder" tegen. Ik had daar nog nooit van gehoord. Wat een koude broeder is zal uit het hiernavolgende blijken. Op 15 december 1852 wordt te Zuilichem geboren: Teunis, zoon van de ongehuwde moeder Jannigje van Brakel, grootvader Teunis van Brakel doet aangifte:


Bijna zes jaar later wordt op 28 november 1858 te Haaften geboren: Hendrik, zoon van Teunis Aldus en Maaike Pelle:


Teunis Aldus, de vader van Hendrik Aldus trouwt (na het overlijden van zijn eerste echtgenote Maaike Pelle) op 29 maart 1878 te Haaften met Jannigje van Brakel, de moeder van Teunis van Brakel:Teunis Aldus wordt met zijn tweede echtgenote Jannigje van Brakel en zijn en haar kinderen te Haaften in het bevolkingsregister vermeld (bevolkingsregister Haaften 1870-1883, blad 45), ook zijn schoonvader Teunis van Brakel woont bij hem:


Teunis van Brakel junior komt in 1879 in aanraking met de justitie wegens moord in 1878 op Klaas van Lopik volgens een zeer uitgebreid bericht in de Arnhemsche Courant van 12 april 1879. In dit artikel wordt Hendrik Aldus genoemd als een kouden broeder van Teunis van Brakel. Het is een kouden broeder omdat de vader van Hendrik getrouwd is met de moeder van Teunis:


Een kouden broeder is dus hetzelfde als een stiefbroer. Het zoeken in kranten naar andere vermeldingen van koude broeders bleef merkwaardig genoeg zonder resultaat. Ik zou daarom graag in contact komen met lezers van deze blog, die de term "koude broeder" in een krantenartikel of in een andere publicatie zijn tegengekomen.

Het slachtoffer van de moord, Klaas van Lopik is op 25 augustus 1878 dood aan den dijk gevonden te Haaften:


woensdag 15 november 2017

De tragische dood van een honderdjarige (2)

Kort voor de 101ste verjaardag van Jan Hendriks ten Boom verschijnen in diverse kranten aankondigingen  daarover, zoals in het Nieuws van den Dag van 22 juni 1897:


Jan Hendriks ten Boom heeft zijn 101-jarige verjaardag niet mogen beleven, hij overlijdt op 24 juni 1897 te Aengwirden:


In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 26 juni 1897 wordt het volgende bericht gepubliceerd:


Ook in de Telegraaf van 25 juni 1897 verschijnt een bericht, waarbij sprake is van het op noodlottige wijze overlijden:


Uit een bericht in de Nieuwe Veendammer Courant van 26 juni 1897 blijkt, dat Jan ten Boom zichzelf heeft opgehangen:


In de Delftsche Courant van 27 juni 1897 wordt het volgende bericht gepubliceerd:


Op 20 juli 1897 wordt in de krant de Grondwet het volgende bericht over het tragisch overlijden van Jan Hendriks ten Boom gepubliceerd:


donderdag 9 november 2017

De tragische dood van een honderdjarige (1)

Op 9 december 1820 trouwen te Aengwirden (Friesland) Jan Hendriks ten Boom en Jantje Jakobs Broers:


De datum van het huwelijk is onjuist in de akte vermeld. Immers: het is de eerste akte van het jaar 1820 en akte 2 van dat jaar is gedateerd 12 maart. De aktedatum zou dus moeten vallen tussen 1 januari en 12 maart. Uit de tienjarentafel (en ook de éénjarentafel) blijkt, dat de juiste datum 9 januari 1820 moet zijn:

In deze tafel heet de bruid abusievelijk Grietje in plaats van Jantje.

Volgens de huwelijksbijlagen is bruidegom Jan Hendriks ten Boom op 10 juli 1796 te Blokzijl geboren en aldaar op 17 juli 1796 gedoopt:


Zijn echtgenote Jantje Broers overlijdt op 9 juni 1884 na een huwelijk van ruim 64 jaar te Aengwirden.
Weduwnaar Jan Hendriks ten Boom hoopt op 10 juli 1895 zijn 99-ste verjaardag te vieren. Naar aanleiding daarvan verschijnt het volgende bericht in de Leeuwarder Courant van 17 juni 1895:


Er blijken een paar fouten in dit bericht te staan. De honderdjarige woont niet te Tjalleberd, maar te Luinjeberd en hij viert zijn honderdste verjaardag niet op 15 juni, maar op 15 juli (ook deze datum is onjuist, dat moet 10 juli zijn, ook in latere berichten wordt steeds 15 juli 1796 als geboortedatum vermeld).
Het bericht wordt in de Leeuwarder Courant van 18 juni 1895 gecorrigeerd:Op 10 juli 1896 viert Jan ten Boom zijn honderdste verjaardag. In de Leeuwarder Courant van 15 juni 1896 verschijnt het volgende korte bericht:


In andere kranten wordt uitgebreider stilgestaan bij de verjaardag van de eeuwling, zoals in de Amsterdammer van 17 juli 1896:


(wordt vervolgd)

donderdag 2 november 2017

Man en vrouw 40 jaar gehuwd geweest, voor allebei het derde huwelijk

Veertigjarige bruiloften waren ook in de 19e eeuw niet zeldzaam. Maar dergelijke bruiloften, waarbij het voor beide echtelieden een derde huwelijk betrof, komen niet heel erg vaak voor. Zo'n geval deed zich in 1889 in Friesland voor. Op 26 april 1849 trouwen te Wymbritseradeel Gorrit Pieters van der Goot en Elisabeth van Berkum. Hij is weduwnaar van Hiltje Sjirks Haagsma, zij is weduwe van Johannes Hendriks van der Kooi:


Uit de bijlagen bij deze huwelijksakte blijken de geboortedata en - plaatsen van de echtelieden:
Gorrit van der Goot is op 22 januari 1796 te Gaastmeer geboren:Elisabeth van Berkum is op 21 maart 1809 te Enkhuizen geboren:


Uit de huwelijksakte blijkt niet, dat het voor beiden het derde huwelijk is. Maar dat is wel zo. Elisabeth van Berkum trouwt voor de eerste keer op 1 mei 1828 te Ferwerderadeel met Hendrik Wijtzes de Jong. Hij overlijdt op 30 december 1840 te Menaldumadeel. Elisabeth van Berkum trouwt voor de tweede maal op 31 juli 1844 te Menaldumadeel met Johannes Hendriks van der Kooi. Johannes van der Kooi overlijdt reeds, na nauwelijks een jaar getrouwd te zijn geweest, op 2 september 1845 te Leeuwarden. Gorrit van der Goot trouwt voor de eerste keer op 3 mei 1823 te Wymbritseradeel met Riemke Murks Abma. Riemke Abma overlijdt reeds op 23 augustus 1824 aldaar, na een huwelijk van slechts één jaar. Gorrit van der Goot trouwt voor de tweede keer op 25 april 1829 te Wymbritseradeel met Hiltje Sjirks Haagsma. Hiltje Haagsma overlijdt aldaar op 11 juni 1845.

Twee dochters van Gorrit van der Goot uit zijn tweede huwelijk overlijden op jonge leeftijd,  dochter Ytje als ze 21 jaar is en dochter Greitje, als ze 20 jaar is, volgens onderstaande advertenties uit de Leeuwarder Courant (LC) van respectievelijk 11 maart 1856 en 29 november 1864:

Op 29 april 1869 herdenken de echtelieden hun 20-jarige bruiloft (LC van 20 april 1869):


Tien jaar later is het tijd om de 30-jarige bruiloft te vieren (LC van 29 april 1879):


Gorrit van der Goot overlijdt op 24 augustus 1892 te Sneek na een huwelijk van ruim 43 jaar (LC van 30 augustus 1892):


Zijn weduwe Elisabeth van Berkum overlijdt eveneens te Sneek op 24 juni 1902 (LC van 30 juni 1902):